DK: Jednání Tylera Redenbacha z utkání Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec

Jednání hráče Tylera Lloyeda Redenbacha bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě podnětu klubu Mountfield HK, přičemž v utkání nebyl hráči Redenbachovi za toto jednání rozhodčími Janem Bergerem a Petrem Úlehlou uložen žádný trest. Předseda Disciplinární komise ELH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal, že Redenbach byl za brankou družstva klubu Mountfield HK napadán protihráčem Janem Bergerem, kterého Redenbach odmítal svou levou paží při vedení puku. V daném případě se Berger dostal do těsného kontaktu s Redenbachem a pomocí své pravé ruky zatlačil do jeho boku, aby mu ztížil jeho další postup s kotoučem. Následkem tohoto jednání se však Redenbach dostal do mírné rotace a upadl na hrací plochu. Předseda Disciplinární komise ELH neshledal v Redenbachově jednání prvky teatrálnosti či jakýkoliv jiný náznak toho, že by se tento pokoušel ovlivnit úsudek rozhodčích za účelem získání výhody pro své družstvo ve formě potrestání protihráče. Redenbachův pád na hrací plochu byl dle předsedy Disciplinární komise ELH logickým důsledkem Bergerova jednání, kdy Redenbach ztratil v návaznosti na postrčení do svého levého boku schopnost další koordinace pohybu. Z výše popsaných důvodů předseda Disciplinární komise ELH dospěl k závěru, že se hráč Tyler Lloyed Redenbach nedopustil přestupku ve smyslu Disciplinárního řádu ELH a tudíž se disciplinární řízení s hráčem zastavuje. (zdroj videa: BPA sport marketing).

Hokejka doporučuje

Další