DK: Jednání hráče Richarda Nedomlela z utkání BK Mladá Boleslav - Dukla Jihlava

Jednání hráče Richarda Nedomlela z utkání BK Mladá Boleslav - Dukla Jihlava, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Nedomlelovi uložen rozhodčími Janem Hribikem a Petrem Lacinou dvojitý menší trest + osobní desetiminutový trest + osobní trest do konce utkání za Hrubost dle čl. 158 Pravidel ledního hokeje. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Nedomlel se svého jednání dopustil v přerušené hře krátce poté, co hráč klubu HC Dukla Jihlava Tomáš Jiránek atakoval, nutno říci, aniž by se dle předsedy Disciplinární komise ELH jednalo o porušení pravidel ledního hokeje, hráče družstva klubu BK Mladá Boleslav Davida Němečka. Nedomlel se přímo z hráčské lavice zapojil do počínající šarvátky mezi hráči Tomášem Jiránkem a Jakubem Klepišem, shodil své rukavice a několika údery pěstmi mířenými na oblast hlavy Tomáše Jiránka napadl. Následně se, navzdory snaze vyvinuté čárovými rozhodčími utkání Miroslavem Lhotským a Jiřím Svobodou, aby svého jednání zanechal, pokusil napadnout dalšího z hráčů družstva klubu HC Dukla Jihlava Josefa Skořepu, a když poté Skořepa před avizovaným atakem ujel, snažil se vyprovokovat potyčku s hráčem družstva klubu HC Dukla Jihlava Petrem Strakou. Teprve následně se Nedomlela rozhodčím utkání podařilo oddělit mimo dosah hráčů družstva klubu HC Dukla Jihlava. I tak však Nedomlel pokračoval ve slovních provokacích, poté co byl rozhodčími utkání vykázán do kabin na znamení uložení osobního trestu do konce utkání, provokoval hráče družstva klubu HC Dukla Jihlava obscénními gesty. Při rozhodování o druhu a výši trestu předseda Disciplinární komise ELH zejména zohlednil, že Nedomlel se bezprecedentně zapojil do dění na hrací ploše, resp. do počínající šarvátky mezi hráči Tomášem Jiránkem a Jakubem Klepišem, jako první hráč z hráčské lavice, kdy zákeřným způsobem pěstmi bez rukavic napadl zezadu protihráče Tomáše Jiránka, který tento druh napadení mohl jen obtížně očekávat a rovněž se mu nemohl jakýmkoliv způsobem bránit. V dalším Nedomlel zcela flagrantně nerespektoval výzev rozhodčích utkání k zanechání svého jednání a opakovaně se dopouštěl napadání dalších hráčů družstva klubu HC Dukla Jihlava, a aniž by tím chtěl předseda Disciplinární komise ELH jakkoliv legitimizovat napadení hráče družstva klubu HC Dukla Jihlava Tomáše Jiránka, u těchto pokusů o napadení už lze z podstaty věci i zcela vyloučit, že by se napadaní hráči dopustili jakéhokoliv jednání, které by Nedomlel mohl cítit potřebu pomstít. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání hráče Richarda Nedomlela za disciplinární přestupek Bitka. S přihlédnutím k přitěžující okolnosti, že Nedomlel byl během uplynulých dvou let disciplinárně trestán, konkrétně dne 14.03.2017, kdy mu byl rozhodnutím Předsedy Disciplinární komise ELH uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na tři soutěžní utkání ELH za Napadení dle čl. 122 Pravidel ledního hokeje, a dále s přihlédnutím ke skutečnosti, v důsledku jeho jednání nedošlo k újmě na zdraví žádného z ostatních účastníků utkání, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH, že se hráči Richardu Nedomlelovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na čtyři soutěžní utkání ELH a dále finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny hráče za disciplinární přestupek Bitka. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další