DK: Zákrok hráče Dávida Skokana na protihráče Mariana Adámka z utkání Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice

Zákrok hráče Dávida Skokana na protihráče Mariana Adámka z utkání Oceláři Třinec - Dynamo Pardubice, které bylo předsedou Disciplinární komise ELH řešeno na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Skokanovi rozhodčími Janem Hribikem a Matějem Sýkorou uložen větší trest na 5 minut + osobní trest do konce utkání za Sekání dle čl. 159 pravidel ledního hokeje 2018-2022. Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledal předseda Disciplinární komise ELH následující skutečnosti vedoucí k rozhodnutí v dané věci: - Hráč svým jednáním naplnil předpoklady pro uložení většího trestu rozhodčími utkání ve smyslu čl. 159 bodu vi. pravidel ledního hokeje 2018-2022, - Hráč se svého jednání dopustil u hrazení poté, co se neúspěšně pokoušel okolo protihráče vyhodit puk podél hrazení ven z obranného pásma družstva klubu Dynamo Pardubice, přičemž k projednávanému zákroku došlo následně mimo souboj o kotouč, a tedy bez jakékoliv možnosti tímto zákrokem kotouč získat či zasáhnout, - Hráč vedl svůj zákrok holí intenzivním seknutím zespoda nahoru, kdy dle závěru předsedy Disciplinární komise ELH tímto způsobem zasáhl protihráče do oblasti rozkroku, přičemž nelze současně než konstatovat, že zákrok provedl vědomě a byl též plně odpovědný za následky svého jednání, - Hráč svým jednáním nezpůsobil protihráči zranění, jehož vinou by protihráč utkání nedohrál, či by jiným způsobem byla ohrožena jeho další činnost profesionálního hráče ledního hokeje. Na základě těchto skutečností předseda Disciplinární komise ELH shledal důvody k dodatečnému disciplinárnímu potrestání Dávida Skokana za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Sekání. S přihlédnutím ke skutečnosti, že protihráč zákrokem neutrpěl žádné zranění, vinou kterého by předmětné utkání mezi Oceláři Třinec a Dynamo Pardubice nedokončil, a současně s přihlédnutím k přitěžující okolnosti, že Skokan byl během uplynulých dvou let disciplinárně trestán, konkrétně dne 22. 9. 2018, kdy mu byl za jednání proti protihráči Tyleru Redenbachovi uložen trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH za naplnění skutkové podstaty disciplinárního přestupku Bodnutí špičkou hole dle čl. 161 pravidel ledního hokeje 2018-2022, rozhodl předseda Disciplinární komise ELH tak, že se hráči Dávidu Skokanovi ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na jedno soutěžní utkání ELH a dále finanční pokuta ve výši 10% ze základní měsíční odměny hráče za Sekání. (zdroj videa: BPA sport marketing)

Hokejka doporučuje

Další